28. jan, 2021

Gisteren isstilletjes uit het leven een late twintiger getreden

't zand alleen weet de beweegredenen
doch stuivend stil deze duingetuige

huilend in het duister tast diep haar omgeving@ Rudolf