8. nov, 2019

Vergeten huizenin eenzame bijna vergeten huizen
liggen ruime kamers een kerk nabij
waar bij ontij luide klokken huilen

deuren zwenken open in een draai
van buiten naar binnen in hun hengsels
bij alleen hoorngelal en trompetlawaai
©️ Rudolf