8. nov, 2018

Waar?In een met bloed doorwoeld oord
Waar vernietigend metaal
Van elitaire lieden

Waar een verweesd kind
Van geen aandeel weet

In haar tranen
Geen zicht op ouders heeft

Temidden van de puinhopen
Van geweldadige ladingen...

Waar is de ziel
Verblijft het reine hart van de wereld

Waarin zij veilig
Waarin anderen veilig
Waarin allen wel zo veilig

Waarin wij allen vreedzaam en veilig
Volwassen de toekomst ontraadselen© Rudolf