16. mrt, 2018

Broodnuchterer was een tijd
dat tijd vrijwel alleen nog
in licht bestond

bij het krieken
de mensen

naast zonverlichte ramen
broodnuchter
vers daglicht aten© Rudolf