16. jan, 2018

Schoon zaadtoen de aarde jong
leeg en vol zeeën

zonder bomen
en weiden
en noestige twijgen

slechts
verschroeide gronden
onder de zon

geschiedde er
een levendig wonder
als bij donderslag

dat plots ontsproot
als schoon zaad
in de nacht© Rudolf

.