24. dec, 2017

Zijn naamwie was hij
die ruim tweeduizend jaar geleden
rondliep als een zoon
de toenmalige mens een weg wees

en werd vereerd
en verketterd
genageld aan een kruis

vereren jaarlijks vele mensen
deze beschreven beelden van vroeger
roemen dan zijn naam gedachtengoed

al blijft het steeds jammerlijk maar voor even© Rudolf

.