16. dec, 2017

Glurenheb een oude hazelaar geveld
het ontnam familie en buren inkijk
gluren van verre

ontnam mij een uitkijk
vrijheid richting straateinde
langs een rij gemetselde muren

ogen van gevarieerd gordijnglas
en ik zag anders ineens

dan het voorheen was
en mis de gevallen noten

het harde kraken
buurtafschermend loof
een zomerschemering in de kamer© Rudolf

.