12. nov, 2017

Vooruitgangals een koe
moe is
van het herkauwen

zal ze zich
gewis
een kauwmachine bouwen© Rudolf

.