7. nov, 2017

Geen grond



jouw thuis
is niet
waar jij
nu huist

het heeft
geen open
deuren
een weinig
kleur

en geen
beginsel
als grond



© Rudolf

.