3. nov, 2017

De minne belicht



geweest vannacht
het gras vooreerst berijpt

waar probeerde een jager te spieden
daar trok nevel over velden

voorspelde regen
in de schoot
de geschoten windhaan die wijst
schaapjes van west naar oost

vooreerst klimt de zon boven de bomen
voor de aanstormende wolken breken
stormwind weg de bladeren blaast

en menig haardvuur de minne belicht



© Rudolf

.