28. okt, 2017

Op een dagstraks zet een koning zijn boom
in een wonderlijke witte winternacht
en zetten volgeladen arrensleeën koers
met een zweem van warm licht omfloerst
richting kinderen en al die glinsterende pracht
en wellicht...

heel misschien zal geweld op een dag in toom© Rudolf

.