29. sep, 2017

Een overdenken waardeen herfstige leegte
heb je in je
en je vraagt jezelf
waarom dit bestaan
vanwaar je kwam
waarheen je ga

een overdenken waard

je
altijd maar moeten wedijveren leven
is op drift
een schip drijvend
op eenzaamheid

geheel leeg mee op een stroom
waarop je vertrouwt
steeds maar op blijft vertrouwen

onder steeds meer vage
dan heldere sterrentekens
zwakker de glans

deze herfst kan de wind
je zelf opgeworpen sluier
opzij slaan

mocht je de wil
en kracht hervinden© Rudolf

.