9. sep, 2017

Dankbaarin mijn moeders huis zijn vele deuren en vele ramen naar buiten en allen zwenken in hun hengsels met en zonder ruiten

en daarbuiten als de bel gaat na het laatste uur blijft een plein alleen achter met afzichtelijke graffiti aan de muur

in mijn ouderlijk huis zijn vele kamers en één ervan bewoonde ik binnenskamers zocht naar volwassen grond en vond houvast

om los te laten© Rudolf

.