5. sep, 2017

Peilbaaralle diepten
zijn er
om te peilen

zolang maar niet
het lijntje
breekt© Rudolf

.