3. mei, 2017

Ziel



die de aard verstoort
haar bloed draagt
zal verder dwalen



© Rudolf

.