3. mei, 2017

Zieldie de aard verstoort
haar bloed draagt
zal verder dwalen© Rudolf

.