20. feb, 2017

Voor kind en dierGa niet af op 't gepronk
van grootwinkelketens
uw geld in hun bundels
is straks in een klap weggesluisd

Ga niet af op de ongezonde octrooien
van grote kartel farmaceuten
met hun torenhoge medicaties
die de geldhemel raken

Ga niet af op de belangen politiek
met hun voortdurend slinkse praatjes
maar leg uw hand op 't hart
en kies welzijn voor kind en dier© Rudolf

.