9. jan, 2017

Misplaatst


Op werk, op straat
het bos

Oh ik, hurk, binnenskamers loop ik te wenen
zit ik met een wirwar hoofd
en twee rode ogen...

als ik mijn dromen lees
mijn droom...

Waar hemelstreken samenkomen

Waar de vrije geest...
Een vrije ruimte...

Maar waar misplaatste jaloezie...

Geen plaats heeft
Geen aard vindt

Herkenning elke wandeling kent
Leest© Rudolf

.