15. dec, 2018Beter een halve
zachte

Waar je liefde en toewijding
van kunt verwachten

Dan een halve
gare

Die het allerergste
tot het laatst toe zal bewaren© Rudolf

4. dec, 2018Ik heb
liever

dat je
mij haat

dan dat
er geen

later
meer is© Rudolf

23. nov, 2018De uren gaan
De dagen en de weken
Elf maanden zijn verstreken
De zon verliest zijn stralen

Nog een maand
En geen storm nog loeit met woeste vlagen
Nog een maand
En weer bomen glanzen achter mens ramen

Wij blijven steeds tot hem spreken
Zingen schaapachtig over peace en vree
Mijn hart weegt dan extra zwaar
In gedachten aan de vele horror kinderen aldaar© Rudolf

16. nov, 2018Wij zijn dromende mensen
En drommen vaak in dichte rijen

De mannen schouwen de vrouwen
En vrouwen vallen vaak in schoonheid

Dromen nog kinderloos
Van geld status een huis soms groot zonder ware liefde vaak

Later droomt men van een schaduw
Die een mes legt tegen de strot van de ander

Een relatie ingehaald
Door de tand des tijds

Binnen een meerverdieners wereld
Van alleen nog maar meer en meer en meer

Vaak zonder te dromen van de schoonheid van leven onze aard
Omdat hen een besmette naald door de hersenen gestoken wordt© Rudolf

8. nov, 2018In een met bloed doorwoeld oord
Waar vernietigend metaal
Van elitaire lieden

Waar een verweesd kind
Van geen aandeel weet

In haar tranen
Geen zicht op ouders heeft

Temidden van de puinhopen
Van geweldadige ladingen...

Waar is de ziel
Verblijft het reine hart van de wereld

Waarin zij veilig
Waarin anderen veilig
Waarin allen wel zo veilig

Waarin wij allen vreedzaam en veilig
Volwassen de toekomst ontraadselen© Rudolf