9. jan, 2019

Werpen versus werpen

 

Schapen werpen lammeren
Herten werpen reeën
Beren werpen bammeren
En kwallen werpen kweeën

Maar mensen werpen
In 't gemeen
Dieren als elkander
Met een grote steen
.

Naar bewerking van:
John O'mill
.