17. aug, 2018

Als een kind

 

 

 

 

 

 

 

 

over de aarde
de dieren
en liefde
beeldt mijn pan
schrijft mijn hand

onder hollandse wolkenkoppen
temidden van zilveren berkenbomen
wuivend gras

onder de aanblik van rollende golven
het ziltig schuim
verwaaiend

loerende en hevig krijsende meeuwen
gedragen op de wind

ik zoek een hemelse geaarheid

het bloed van een stille zoete stroom
een steen zo licht als een veer
op je maag

een hart zoals een harp
een aard als een nachtegaal
zuiver omrand

als een kind in nat zand
in veilige haven
onbekommerd zoet

vrij in hart en hoofd
zonder dwang

zonder molensteen

 


© Rudolf