8. jan, 2018

Eeuwen fluister

 

 

 

 

 

 

 

uw verhaal opgetekend 
non verbaal het hoofd geleegd
tijdens een rustgevende omgevingszit 
in zonwarm of het winterhelder

rond de stille silhouetten 
van solitaire oerbomen
met uitzicht over de windduinen
eeuwig verstuivend vaak hinderend 
van mens en dier het ogenzicht

zichtbaar
een voortdurend ontzanden 
doch diep verankerd
tot in het grondwater 
houden de wortels dapper stand 

zo ook een oeroude den
grof de nerf nu
vaak omarmd gekoesterd
fluistert het ons de eeuwen toe

of luistert 
naar het heden
stil 
haar kruin schuddend 

 

* een oer den in de prachtige

  Loonse en Drunense duinen

  noemt men tante Truus *

 

 

© Rudolf "10