30. jul, 2017

In mijn element

 

 

stromend water
van alle kanten klaterend water
schoon helder hemelwater

oorverdovend
deze stilte

een enkele vogel
wat schapen hier en daar
verdwaasde uiers

mijn onstuimigheid
ruisende wind
maar vooral veel bruisend water

ik voel me aardling
in mijn element

een blij kind

 

 

© Rudolf