12. feb, 2017

Februari



een kat a kromt
rug en klauwen

hij daagt uit
hupt en fluit

de pult vangt lucht
na vogel vlucht

en dakrand zingt
als pezen bedaren



© Rudolf

.