12. feb, 2017

Februarieen kat a kromt
rug en klauwen

hij daagt uit
hupt en fluit

de pult vangt lucht
na vogel vlucht

en dakrand zingt
als pezen bedaren© Rudolf

.