1. jan, 2017

Mijn droombeeldBergtoppen waarlangs ik getreden ben
vaak aan ijsvlakten moegestreden lag
valwinden streken er kil op mij neer
terwijl de nacht mij in haar armen sloot

ging er te noden bij de sterren en at wat brood
naast het stromen van een zuivere levensaard
beluisterde lang een opzichtige stilte van het zijn
en goot mezelf traag in het zuiverste beeld aldaar© Rudolf

.