28. feb, 2016

Het zoetZij struikelen steeds met
hun buitenste oor.

Een zelden gebruikte schelp,
ook ons vlees en bloed.

Zij horen alleen en selectief
met hun binnenoor;
een eentonige galm uit
een tweespaltboek als het zoet.© Rudolf

.