5. jul, 2015

01. De tijdDe tijd nadert.

Mijn hart voelt nog steeds bewoond.

Alsof het koningsijs, na een jaar,
nog altijd in mij troont.

Deze echo’s verwerden geenszins tot herinneringen.
Het beleven, de gletsjerbeelden,
en nog zo’n honderd en een paar,
ze waren zelden ver van mij vandaan.

Maar toch.

Maar toch bevangt mij een ongedurig verlangen vandaag.

Twee weken nog.© Rudolf