.

21. apr, 2015

 

 

 

 

 

 

 

bij zwaar noordwestertij
sloeg zilt over elke kering
brak door tot ver in het achterland

en de zee golfde nog lang na
in stijgende gang

ons mens desolaat en bang
trok hieruit lering
bedacht dit geweld tot bedaar

heeft met dijken het land omrand
deze kracht een beetje ingedamd

© Rudolf

  

18. feb, 2015pijn, men zijgt ineen door helse pijnen
het beent vanuit de kaak doorheen het oor
en klaarwakker klopt de slaap een schedel
en men traant tuiten en smeekt om killers

waar de dentist kijkt daar zit zware praktijk
zij vraagt kies voor kies en betast en staalt
en straalt uit de kaak een beeld in perfectie
een spuit geplaatst en zweet smeekt het uit

zij, met een bezorgde blik: gaat het met ons?
werkt vriendelijk ogend zo ambachtsbedreven
het bedaart menig hert en ontspant elk stelsel
onze dentist is een vrouw die de angst verstaat

 

© Rudolf

11. feb, 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

k’heb nen verbond gesloten
me men lieve klene hond
n’echte krusing tussen vullus
en n’lovevolle beendrenbak
dus n’echten ren je rot raske

en d’vrouw heeft zo’n katje
ook die mauwt den gansdag
pas naar buten mag zij d’nacht
want ’t benne dame van stand
z’ook beeld zij in d’volmoon

glanzend schon

 

© Rudolf

10. feb, 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

Zij vrolijkt, steevast elke morgen!
Zegt tegen de vele deuren gedag.
Schenkt koffie, thee in een glas.
Praat, lacht, ronduit zonder zorgen.

Zij neemt dan foon en toetsenbord.
Staart scheel naar beeld en scherm.
Knijpt verbolgen het kletsding kapot.
En boost, geheel ontfoond, ik ben!

 

© Rudolf