5. dec, 2015

Een zwaar geval

 

 

 

 

 

 

 
In  de verte rennen de verguisde kuiten van deze herfst,
schreeuwen bloesems onder een broeikasdak,
dat ons allen in een wurggreep houdt.
Overmorgen wordt de winter een zwaar geval.

Dan staan wij blootsvoets in de sneeuw en redetwisten met elkaar,
rennen wij stil en beschaamd over ‘t hardijs van de nacht.
Over overmorgen wordt de winter een hard gelag.

Dan staan wij kraakhelder gekneveld in een korst van ijs,
met zwarte tenen en zwaar vergrendeld zal blijven de dagopening.
De zon en haar stralen zouden het licht niet vinden.

Dan valt de lente in langdurige sneeuw, die alles,
zelfs de zomer die nadert, onherkenbaar maakt,
met daaronder het troostende zaad van de bedekte aarde.
Zon en maan zouden samen uit dansen gaan.

 

© Rudolf