23. jan, 2015

In stille trom

 

ontvankelijkheid kun je forceren, niet de liefde.
nooit de liefde.
de dood veegt weg, vaak abrupt
de meesten in stilte, zoals ze gekomen zijn, in stille trom.
soms in een roffelende trom.
in een wolk van nicotine en mislukte zinnen.
van lichaamsgeuren en verzwegen verlangens