30. jan, 2021

Een hevig lichtin eenzame dagen raakte een hevig licht aan mijn aard
van liefde omarmen er eerzaam voor ijveren

o mocht ik toch met heel mijn wezen
weeral jouw schone gloed doorleven

een vlam die mij veelal warm geboeid heeft
regelmatig vredig en passioneel een zegen

lief vergeef mijn dwaas doch oprecht verliefd hart
jij raakt in mijn lijf voor eeuwig aan iedere vezel©️ Rudolf