27. jan, 2021

Mijn eigen bloedvolledige trouw
diepe liefde en toewijding
die ik voel voor jou Annelies

fijne herinneringen op onze weg
ook heftige die ik liefdevol onderging
ik liep er niet voor weg

je deelde alle ins en outs
een gebeuren wat echt niet kon
bij regelmaat en o zo fout

hoe heftig ook jouw beelden soms waren
ik liep er nooit van weg
probeerde rust en kalmte te bewaren

jij stond door hem onder hele grote druk
smeekte mij er wat aan te doen
ik dacht aan jou en ons geluk

dan onderneem je als mens actie
vol van emotie en weinig doordacht
wat volgde waren veler reacties

wat ik deed was niet goed
als ik het gisteren over kon doen
gaf ik vandaag mijn eigen bloed

ik deed alles uit passionele liefde
ook fouten maken mij tot mens
wat ik je vol van verdriet briefde

lief wat je mij nooit kunt verwijten
ik was er die tijd voor je Annelies
dat kun en mag jij me nooit verwijten

mijn hart blijft voor en bij jou
ook met mijn tekortkomingen
omdat ik oprecht diep van je hou©️ Rudolf