8. apr, 2017

Als een roos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ik schrijf je reeds lang
met een ganzenpen
jouw hart mijn hart lief 
hebben veel gemeen
je bent als een roos
groots ontloken
wij treden samen
met warme schreden

je bent als een engel
tot mij gekomen
wij verdronken 
oprecht in elkaars ogen
en blijf wie je bent lief en
zo ook mag je steeds wezen
vandaag en al wat het leven
ons samen nog mag geven 

 

 

© Rudolf