27. jan, 2021volledige trouw
diepe liefde en toewijding
die ik voel voor jou

fijne herinneringen op onze weg
ook heftige die ik liefdevol onderging
ik liep er niet voor weg

je deelde alle ins en outs
een gebeuren wat echt niet kon
bij regelmaat en o zo fout

hoe heftig ook jouw beelden soms waren
ik liep er nooit van weg
probeerde rust en kalmte te bewaren

jij stond onder hele grote druk
smeekte mij er wat aan te doen
ik dacht aan jou en ons geluk

dan onderneem je als mens actie
vol van emotie en weinig doordacht
wat volgde waren vele reacties

wat ik deed was niet goed
als ik het gisteren over kon doen
gaf ik vandaag mijn eigen bloed

ik deed alles uit passionele liefde
ook fouten maken mij tot mens
wat ik je vol van verdriet briefde

lief wat je mij nooit kunt verwijten
ik was er die tijd voor je
dat kun en mag jij me nooit verwijten

mijn hart blijft voor en bij jou
ook met mijn tekortkomingen
omdat ik oprecht diep van je hou©️ Rudolf

24. jan, 2021

 

 

 

 

 

mag ik je machtige haren strelen
jou bij een wandeling begeleiden
temidden veel reeën wat herten
jij die zacht de mensen toetreedt

in vol elan bij mij jezelf zijn mag
in liefde vertrouwen en harmonie
zonder echt verdere tegenspoed
ook jouw veiligheid blijft mij lief

 

©️ Rudolf

22. jan, 2021eerzame ogen
warme wangen

verlangende lippen
zachte handen

jouw prachtige ogen
je lippen boterzacht

ik streel je bewogen
je neusje krult en lacht©️ Rudolf

18. jan, 2021zen samen
een gelofte gestand  
ik loop er niet voor weg

ik voelde het als mijn plicht
jou van je kommer te ontdoen

ik zag het als mijn lot
zo zot ik op je was
en ben en blijf

nog in lengte van jaren
jij zelden uit mijn gedachten verdwijnt

je zit heel diep in mij
en deze dichter belicht al zijn bezette vezels
vol verwachting vol hoop©️ Rudolf

15. jan, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik voel je
Ik voel jou iedere dag
Iedere nacht
Diep in mij
In iedere vezel

Sedert de dag
Dat ik je zag
Weet heb van jouw bestaan
Voel ik jou dag en nacht
In mij Annelies Schepers

Ik geloof in jou en mij
Deze intense liefde
Zuiver en oprecht
Zit diep
En gaat niet meer weg

 

©️ Rudolf