5. jul, 2017

Een eerste oktoberdag bleek niet te filmenwas het de pijn, de schrik van stervend staal
impact verwrongen


slechts één kind, één puber mocht nog vliegen

wat restte waren de gezichten van kerels, leeg en zwijgend
geen brand is hen te machtig, geen boom te hoog
te droog bos en duin

maar nu

nu was men heel stil, liep men zwijgend voorbij, de ogen neergeslagen
verslagen door het geluid van jonge onschuld
onbereikbaar

een wegsterven was hen in beide oren getrommeld
een verwrongen blik voor immer vast gegrift

*01-10-2010 *©Rudolf

.