22. mrt, 2015

Vree en rust

 

 

 

 

 

 

  

een fraaie soms kille kust
een heiligdom
op gelaagd graniet
een plaats van vree en rust

een veilig havenzicht

een baken van vertroosting

als in stormende avondstonden
golven tegen rotsen slaan
de raaien naar de haaien gaan

begraaft men daar de dierbaren
onder mistroostige klokken
met uitzicht op de grillige baren

 

© Rudolf